آب انبار شش بادگير مربوط به دوره معاصر است و در يزد، محله تپه يزد، کوچه شش بادگير واقع شده و در تاريخ 4 فروردين 1357 با شماره ثبت 1600 به‌عنوان يکي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.  اين بنا 180سال پيش در دوره قاجاره ساخته شده که در سال 1371 ه. ق بازسازي شده است. اين بنا داراي دو ورودي شمالي و جنوبي است. راه پله هاي ورودي در دو طرف مخزن و در امتداد يکديگر قرار گرفته اند. راه پله ها از دو قسمت روباز و سرپوشيده تشکيل شده و سردر ورودي آنها در ابتداي قسمت سرپوشيده قرار دارد. از ورودي جنوبي توسط 55 پله به مخزن مي توان رسيد.
در جلو سردر اين راه پله که در ميانه پله 25 و 26 (از بالا) قرار گرفته ، يک هشتي با کف آجر فرش قرار دارد. مخزن آب انبار مدور است و بر روي آن 6 بادگير زيباي هشت وجهي تعبيه شده است. نيمي از اين بادگيرها مربوط به بناي اوليه آب انبار و نيم ديگر مربوط به بازسازي بنا است. بادگيرهاي جديد توسط استاد علي سياه و استاد غلامرضا ساخته شده اند. با کمي دقت در شکل بادگيرها تفاوت سه بادگير قديمي با ديگر بادگيرهاي آن مشهود است. براي شهرهاي کويري همچون يزد ارزش آب بيش از هر جاي ديگر احساس مي شود . در اين شهر بيش از 75 آب انبار وجود دارد .
اين آب انبار در محله‌اي به همين نام در شهرستان يزد قرار دارد . شش بادگير و مخزن بزرگي به حجم دو هزار متر مکعب است . اين آب انبار پنجاه و پنج پله دارد .  شير آن نيز در قسمت ورودي شمالي است . ورودي شمالي نسبت به مخزن شير ، قرينه ورودي جنوبي است . آب انبار داراي گنبد تخم مرغي شکل است . ارتفاع مخزن آب آن 6.12 متر و ارتفاع بادگير‌ها ده متر است . آب انبارها از جمله تأسيسات وابسته به قنات هستند که براي ذخيره ‌سازي در زمستان و استفاده در تابستان کاربرد داشته‌ اند . اين آب انبار بزرگ و پرحجم بالغ بر 2000 متر مکعب گنجايش داشته و دو عدد شير يا راه دسترسي به شير آب انبار دارد که يکي براي استفاده مسلمين و ديگري براي استفاده اقليت مذهبي زرتشتي مي ‌باشد . اين آب انبار داراي شش بادگير است . شش بادگير آب انبار با توجه به شرايط اقليمي و جهت باد در اين منطقه به شکل 8 وجهي مي‌‌باشند.