حمام خان ( گرمخانه نور )

حمام خان ( گرمخانه نور )

یزد، خ قیام، جنب میدان خان

حمام خان معروف به گرمخانه نور حمامي است بنا شده توسط محمد تقي خان بافقي حاکم يزد به سال 1212(ه.ق) درميدان خان و در کنار مجموعه خان يزد واقع مي‌ باشد. اين حمام در زميني به مساحت 1170 متربیشتر بخوانید

در نقشه بیاب افزودن به علاقمندی

1 بیشتر بخوانید